Zoznam pracovníkov

Mgr. Aneta Richterová

F1 204, KAFZM FMFI UK

e-mail: aneta.richterova